KREDIT
MUSIMAN

Tanpa Angsuran Pokok

Pokok Pinjaman Dibayarkan Saat jatuh Tempo

Jangka Waktu 3 s/d 12 Bulan

Bunga Menyesuaikan Pokok Pinjaman

Pelunasan Sebelum jatuh Tempo Tidak Dikenakan Penalty

Simulasi Kredit
Keuntungan
  • Tanpa Angsuran Pokok
  • Pokok Pinjaman Dibayarkan Saat jatuh Tempo
  • Jangka Waktu 3 s/d 12 Bulan
  • Bunga Menyesuaikan Pokok Pinjaman
  • Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Tidak Dikenakan Pinalty